Central Sanskrit University Website English Version  |  संस्कृत संस्करणम्  |  हिन्दी संस्करण
CSU CSU

बौद्धदर्शनविभागः (Department of Bouddha Darshan)


 

सम्पूर्णसमाजस्य कृते भगवतः बुद्धस्य उपदेशानां बौद्धदर्शनानाञ्च विकासाय समाजे प्रचार-प्रसाराय च भारतवर्षस्य सुदूर-पूर्वोत्तरक्षेत्रे राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानेन संचालिते एकलव्यपरिसरे बौद्धदर्शनविभागस्यारम्भः 2013 तमे वर्षे जूनमासे संजातः। परिसरस्य बौद्धदर्शनविभागे प्राक्शास्त्रिकक्षातः विद्यावारिधिपर्यन्तम् अध्ययनध्यापनस्य व्यवस्था वर्तते।

 
Serial
No.
Photo Name Designation Contact
01 ... Prof. Awadhesh Kumar Chaubey Professor,HOD
9454280537
drakchaubey@gmail.com
02 ... Dr. Pradeep Kumar Dwivedi Contract Teacher
8787697233
pkdsans@gmail.com
03 ... Dr. Uttam Singh Contract Teacher
9427523323
uttamsingh75@gmail.com